Privatpension Im Sonnenwinkl in Längenfeld-Oberlängenfeld

無可用圖片

價格

雙人間 52.00 EUR

(包早餐)


Address:

Oberlängenfeld 56

AUT-6444 Längenfeld-Oberlängenfeld

電話 +43 5253 5246

傳真 +43 5253 5246

旅館類型: 私營民宿

床: 10

語言: 德語

Serviceleistungen: 停車場

Recommend Privatpension Im Sonnenwinkl:

位置圖 / 路線圖

Nearby restaurants

無可用圖片

Restaurant Don Camillo in Längenfeld-Oberlängenfeld

(0-100 m)

Oberlängenfeld 59

6444 Längenfeld-Oberlängenfeld

電話+43 5253 5274

無可用圖片

Restaurant Sinngenuss in Längenfeld

(ca. 500 m)

Oberlängenfeld 140

6444 Längenfeld

電話+43 5253 6400

無可用圖片

Restaurant zum Hirschen in Längenfeld-Oberlängenfeld

(ca. 500 m)

Oberlängenfeld 11

6444 Längenfeld-Oberlängenfeld

電話+43 5253 52010

無可用圖片

Restaurant Stern in Längenfeld-Oberlängenfeld

(ca. 700 m)

Oberlängenfeld 1

6444 Längenfeld-Oberlängenfeld

電話+43 5253 5226

無可用圖片

Gasthof Sonnenhof in Längenfeld-Burgstein

(ca. 900 m)

Burgstein 62c

6444 Längenfeld-Burgstein

電話+43 5253 5380

無可用圖片

Gasthof Adlersruhe in Längenfeld-Runhof

(ca. 1.8 km)

Runhof 52

6444 Längenfeld-Runhof

電話+43 5253 5501

無可用圖片

Gasthof Bergfriede in Längenfeld-Huben

(ca. 2.6 km)

Huben 36

6444 Längenfeld-Huben

電話+43 5253 5510

無可用圖片

Gasthof Alpenblick in Längenfeld-Huben

(ca. 2.9 km)

Huben 102

6444 Längenfeld-Huben

電話+43 5253 5515

無可用圖片

Gasthof Felsenhof in Längenfeld-Huben

(ca. 3 km)

Huben 105

6444 Längenfeld-Huben

電話+43 5253 5597

無可用圖片

Gasthof Holzknecht in Längenfeld-Burgstein

(ca. 3 km)

Unterried 73

6444 Längenfeld-Burgstein

電話+43 5253 5316

我們在本網站上使用Cookie和類似技術來分析和了解您對我們網站的使用。
學到更多