Zamek Krolewski we Wschowie / Schlosshotel in Wschowa

无可用图片

价格

询问价格

Address:

Plac Zamkowy 7

POL-67-400 Wschowa

电话 +48 65 540 79 07

电传 +48 65 540 11 79

旅馆种类: 早餐酒店 / B&B, 家庭酒店, 会议酒店, 渡假酒店, 历史性建筑, 宫殿 / 城堡

床: 20

房间: 9

公寓式套房: 2

语言: 波兰语 英语 德语

信用卡: Serviceleistungen: 无线互联网连接, 停车场, 可开小议会

Recommend Zamek Krolewski we Wschowie / Schlosshotel:

位置图 / 路线图

Nearby restaurants

无可用图片

Zamek Krolewski in Wschowa

(0-100 m)

Plac Zamkowy 7

67-400 Wschowa

电话+48 65 540 79 07

无可用图片

Vitalia Hotel & Resort in Włoszakowice

(ca. 17.2 km)

ul. Dominicka 24

64-140 Włoszakowice

电话+48 65 511 00 13

无可用图片

Restauracja Akwawit in Lezno

(ca. 17.7 km)

u. Sw. Jozefa 5

64-100 Lezno

电话+48 65 5293781

无可用图片

Hotel Wieniawa in Leszno

(ca. 19 km)

Rynek 29

64-100 Leszno

电话+48 65 528 50 50

我们在本网站上使用Cookie和类似技术来分析和了解您对我们网站的使用。
学到更多