Gasthaus Sternen in Boswil

無可用圖片

價格

單人間 50.00 CHF

雙人間 80.00 CHF

(不包早餐)


Address:

Zentralstrasse 19

CHE-5623 Boswil

電話 +41 56 666 38 38

傳真 +41 56 666 38 30

旅館類型: 客莊

床: 9

房間: 7

語言: 德語 法語 意大利語 羅曼什語

Recommend Gasthaus Sternen:

位置圖 / 路線圖

Nearby restaurants

無可用圖片

Gasthaus Sternen in Boswil

(0-100 m)

Zentralstrasse 19

5623 Boswil

電話+41 56 666 38 38

無可用圖片

Gasthof Löwen in Boswil

(ca. 200 m)

Zentralstrasse 7

5623 Boswil

電話+41 56 666 11 17

無可用圖片

Restaurant Adler in Muri

(ca. 3.3 km)

Marktstrasse 5

5630 Muri

電話+41 56 675 54 54

無可用圖片

Restaurant Guggibad in Buttwil

(ca. 3.3 km)

Guggibadhof 1

5632 Buttwil

電話+41 56 664 15 62

無可用圖片

Restaurant Ochsen in Muri

(ca. 3.3 km)

Seetalstrasse 16

5630 Muri

電話+41 56 664 11 83

無可用圖片

Gasthaus Waldheim in Hermetschwil bei Bremgarten

(ca. 5.3 km)

Luzerngasse

5626 Hermetschwil bei Bremgarten

電話+41 56 633 88 88

無可用圖片

Restaurant Schönau in Wohlen

(ca. 5.6 km)

Bremgarterstrasse 77

5610 Wohlen

電話+41 56 622 50 75

無可用圖片

Ristorante Adler in Bremgarten

(ca. 5.8 km)

Am Bogen 20

5620 Bremgarten

電話+41 56 633 13 34

無可用圖片

Restaurant Adler in Bremgarten

(ca. 6 km)

Am Bogen 20

5620 Bremgarten

電話+41 56 633 13 34

無可用圖片

Restaurant Stadthof in Bremgarten

(ca. 6 km)

Antonigasse 22

5620 Bremgarten

電話+41 56 633 50 73

我們在本網站上使用Cookie和類似技術來分析和了解您對我們網站的使用。
學到更多