Hotel Posse in Lavertezzo

無可用圖片

價格

單人間 起價 90.00 CHF

雙人間 起價 100.00 CHF

(包早餐)


Address:

 

CHE-6633 Lavertezzo

電話 +41 91 746 17 96

傳真 +41 91 746 17 26

旅館類型: 酒店

床: 20

房間: 10

語言: 德語 意大利語

Serviceleistungen: 停車場

Recommend Hotel Posse:

位置圖 / 路線圖

Nearby restaurants

無可用圖片

Ristorante Posse in Lavertezzo

(0-100 m)

6633 Lavertezzo

電話+41 91 746 17 96

無可用圖片

Osteria Corippo in Corippo vicino ad Gordola

(ca. 2.5 km)

6631 Corippo vicino ad Gordola

電話+41 91 745 18 71

無可用圖片

Ristorante Pizzo Vogorno in Vogorno

(ca. 3.9 km)

Valle Verzasca

6632 Vogorno

電話+41 91 745 12 56

無可用圖片

Osteria Verzasca in Vogorno vicino ad Gordola

(ca. 4 km)

6632 Vogorno vicino ad Gordola

電話+41 91 745 15 97

無可用圖片

Ristorante Al Piée in Brione Verzasca

(ca. 4.8 km)

Via Cantonale

6634 Brione Verzasca

電話+41 91 746 15 44

無可用圖片

Ristorante Albergo Al Lago in Vogorno

(ca. 5 km)

Berzona

6632 Vogorno

電話+41 91 745 32 32

無可用圖片

Ristorante Osteria Paradiso in Vogorno

(ca. 5.1 km)

Via Berzona 13

6632 Vogorno

電話+41 91 745 16 84

無可用圖片

Ristorante Unione in Gordevio

(ca. 7.6 km)

Brie Sopra

6672 Gordevio

電話+41 91 753 25 98

無可用圖片

Ristorante Bellariva in Gordevio

(ca. 7.7 km)

Croci

6672 Gordevio

電話+41 91 753 19 65

無可用圖片

Ristorante Ticino in Contra vicino ad Gordola

(ca. 7.7 km)

Via Contra

6646 Contra vicino ad Gordola

電話+41 91 745 19 49

我們在本網站上使用Cookie和類似技術來分析和了解您對我們網站的使用。
學到更多